Compass projectmanagement

Projectmanagement

Gebaseerd op ruime ervaring verzorgen wij de ontwikkeling, organisatie en uitvoering van commerciële projecten voor partners.

Projectmanagement

Tijdens de uitvoering van ons projectmanagement zijn wij de link tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Met de wensen van onze opdrachtgever als uitgangspunt nemen wij de uitvoering uit handen en zorgen wij voor maximale ontzorging en optimaal resultaat. Door de persoonlijke aandacht en de uitgebreide expertise die de medewerkers van Compass Projectmanagement op dit gebied hebben, is Compass projectmanagement niet alleen een flexibele partner die aan de wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoet, maar is het ook een betrouwbare partner die toewijding en zorg draagt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Procesmanagement

Procesmanagement is verantwoordelijk voor de interne procesbewaking, proces optimalisatie en het opstellen en verbeteren van (interne) rapportages. Daarnaast heeft procesmanagement ook de taak om de processen en informatiestromen met zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers af te stemmen, in te richten en waar mogelijk te verbeteren. Dit is waarmee Compass Projectmanagement zich onderscheidt en de gehele keten optimaliseert.

Compass Projectmanagement hecht groot belang aan een eerlijke markt met daarin kwalitatief goede spelers. Om zelf tot het hoogste niveau te komen bekijkt Compass projectmanagement doorlopend de mogelijkheden om de desbetreffende certificaten, waarborgen en keurmerken te behalen. Hierin speelt procesmangement een belangrijke rol; door de lead te nemen bij het vergelijken van de huidige processen met de eisen en wensen van de desbetreffende partij. Mochten er aanpassingen nodig zijn zal een doeltreffend actieplan opgesteld worden zodat certificering binnen de gewenste tijd gerealiseerd kan worden.

Financieel management

Als opdrachtgever van Compass Projectmanagement is er één aanspreekpunt, namelijk Compass Projectmanagement. Wij verzorgen de facturatie en uitbetalingen naar opdrachtnemers waarbij wij wet- en regelgeving scherp op het vizier houden. Daarnaast ontvangen opdrachtgevers van Compass Projectmanagement periodiek rapportages die inzicht geven in de ‘cost per order’ en andere belangrijke (financiële) KPI’s.

Pilotmanagement

Naast het uitvoeren en verbeteren van lopende projecten, heeft Compass Projectmanagement door het opzetten en beheren van verschillende nieuwe projecten voor haar opdrachtgevers ervaring en expertise opgedaan met het succesvol opzetten, uitvoeren en uitrollen van uiteenlopende pilots. Hiermee garandeert Compass Projectmanagement niet alleen voortzetting van huidige business, maar heeft het ook aangetoond dat het ook de juiste partij is om nieuwe concepten te ontwikkelen en om als partner te dienen voor het uitrollen van deze concepten.

Advise

Met onze ruime ervaring als bagage adviseren wij organisaties op het gebied van de mogelijkheden, de haalbaarheid en de impact van commerciële projecten.
Door de aanwezigheid van ruime ervaring op verschillende gebieden en haar centrale rol in de markt en keten is Compass projectmanagement de juiste partner om verschillende organisaties op verscheidene gebieden van advies te voorzien. Hierbij stelt Compass projectmanagement de klant centraal, door proactief en vanuit haar eigen visie en opgedane ervaringen mee te denken en de haalbaarheid van projecten te inventariseren.

Door gebruik te maken van onze advies diensten weet u zeker dat uw beoogde commerciële project een goed fundament heeft en goede resultaten kan behalen.

Services

Compass Services verzorgt de randvoorwaarden van succesvolle exploitatie van commerciële projecten. Onder meer door trainingsprogramma’s, incentiveprogramma’s en recruitment.
Compass Trainingen heeft opleidingsprogramma’s ontwikkelt ten behoeve van de training en begeleiding van adviseurs die commerciële projecten uitvoeren. Door deze programma’s zijn adviseurs in staat zichzelf (verder) te ontwikkelen in de uitvoering van commerciële projecten waarbij regelgeving, normen en waarden veel aandacht krijgen. Na afronding van een programma worden examens afgelegd. Dit resulteert direct in betere kwantitatieve en kwalitatieve resultaten.

Compass Incentives verzorgt incentives en incentive programma’s met als doel betere resultaten en bevordering van werkplezier en teambuilding.

Indien gewenst staan wij (uitvoerende) verkooporganisaties bij op het gebied van financiële administratie, fiscaliteit, juridisch advies en personeelszaken. Voor de werving en selectie van het juiste personeel is Compass Recruitment ontwikkeld.

Solutions

Gebruikmakende van bestaande fieldmarketing software verzorgen wij de hardware, datasimkaarten en de operationele implementatie en - uitvoering van deze applicaties.
In samenspraak met de software leverancier verzorgen wij de maatwerk voorbereiding en testen wij de applicatie voorafgaand aan de implementatie op gebruikersvriendelijkheid. Nadat de applicatie volledig ingericht en gebruiksvriendelijk is, verzorgen wij de operationele implementatie en aansluitend de monitoring.

Door de expertise van Compass Projectmanagement op dit gebied, is het altijd in staat om de juiste oplossing voor uiteenlopende uitdagingen te bieden. Naast kennis van verschillende oplossingen is Compass projectmanagement tevens partner van Sharewire en haar applicatie Salesboard. Hierdoor is uitgebreide kennis van en uitstekende service bij implementatie en gebruik van de Salesboard applicatie gegarandeerd.

Recruitment

Compass Recruitment verzorgt de werving- en selectie van adviseurs die voldoen aan het gewenste profiel van de organisatie en het project.
Samen met Primatch HR Groep en Expand Online heeft Compass Projectmanagement www.compassrecruitment.nl ontwikkeld. Via dit wervings- en selectiemiddel verzorgen wij de werving- en selectie van de juiste adviseur, op de juiste locatie, voor het juiste project.

Voor meer informatie: www.compassrecruitment.nl
we are connecthing group